Kolaps bytové výstavby nevyřeší jen nový stavební zákon, ale také elektronizace stavebního řízení.

Ještě jednou se vracíme k březnovému Summitu architektury a rozvoje pořádaném Sdružením pro architekturu a rozvoj (SAR), protože jeho závěry snad pomohou vyřešit základní problém, který má vliv na nedostatek bytů, a tím i jejich stoupající ceny a celkovou vzrůstající nedostupnost nového bydlení. Ústředním tématem je zdlouhavý povolovací proces, který nelze vyřešit bez nového stavebního zákona. Jak mimo jiné konstatoval Summit, ten ale nebude fungovat, pokud i v 21. století ustrneme v papírové podobě povolování staveb, jak na tomto shromáždění upozornil zástupce ředitele Odboru územního plánování MMR Vladimír Voldřich. Souběžně s přípravou nové legislativy musí proto běžet elektronizace stavebního řízení, kterou na summitu představil poslanec a místopředseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Martin Kupka. 
 
I když přijde rekodifikace a zároveň vše v rámci povolovacího procesu poběží online, nepodaří se stavební paralýzu v Praze odstranit, pokud zároveň nebude mít hlavní město nový progresivní územní plán. O Metropolitním plánu hovořil na konferenci v Obecním domě, na které se setkali klíčoví představitelé veřejné i soukromé sféry, jeho autor Roman Koucký. 
 
Velká stavební revoluce
 
„Pouhá změna stavebního zákona dnes již není schopna změnit postavení ČR v délce procesů ve světových žebříčcích, “ uvedl Vladimír Voldřich. Rekodifikace stavebního práva proto zahrnuje nejen přípravu nového zákona, ale i úpravu velkého množství stávajících zákonů a reformu veřejné správy. Věcný záměr nového stavebního zákona už prošel meziresortním připomínkovým řízením, v minulých týdnech ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vypořádávalo připomínky a do konce dubna by měl materiál putovat do Legislativní rady vlády. Celkem se úřad zabýval více než 1800 připomínkami, z nichž jejich autoři 1315 označili jako zásadní. 
 
Věcný záměr zákona má několik částí – jde o změny institucionální, změny v procesní oblasti, zahrnuje územní plánování, změny v stavebním právu hmotném, v soudním přezkumu, finanční nebo ekonomické změny a konečně elektronizaci stavební agendy. Největším předmětem diskusí jsou celkem očekávaně institucionální změny, kdy MMR navrhuje vytvoření samostatné soustavy stavebních úřadů, což by obnášelo vnik Nejvyššího stavebního úřadu, krajských úřadů a územních pracovišť. 
 
V rámci rekodifikace by také mělo dojít k redukci dotčených orgánů a integraci některých do stavebních úřadů. „To ovšem neznamená, že veřejný zájem chráněn nebude,“ zdůraznil Vladimír Voldřich. Odborníci na jednotlivá veřejná práva by měli přejít na stavební úřady a ve zvláštních předpisech by měly být veřejné zájmy jednoznačně vymezeny. Tam, kde se dotčené orgány nestanou součástí stavebních úřadů, by měly být přesně definovány způsoby, kterými se budou vyjadřovat. 
 
Rekodifikace by přinesla novinky také v oblasti soudnictví. Například nepřípustnost soudní žaloby v případě, že účastník nevyčerpal možnosti odvolání nebo zavedení institutu zneužití práva podat správní žalobu a kasační stížnost. Podobně jako v některých zahraničních právních úpravách by i u nás mohla existovat možnost uložit žalobci či stěžovateli, který podal šikanózní podání, povinnost uhradit „sankční“ soudní poplatek v určité výši. 
 
Soud by také měl dát stavebnímu úřadu jasné vodítko, jak pokračovat v povolování, pokud v jeho rozhodnutí najde chybu. Revoluce by se nicméně měla odehrát především v digitalizaci povolování. „Rekodifikace naváže na všechny elektronické změny. V zásadě bez elektronizace nelze posunout stavební procesy tak, aby odpovídaly 21. století,“ uzavřel svou prezentaci Vladimír Voldřich a předal slovo tomu k digitalizaci nejpovolanějšímu – Martinovi Kupkovi, poslanci parlamentu a místopředsedovi Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který s ministerstvem pro místní rozvoj na elektronizaci stavebního procesu spolupracuje. 
 
Všichni pod jednou střechou – elektronickou!
 
„Všechno veliké a krásné se rodí na útěku před blbostí, sestrou moci,“ zahájil spolu s Janem Werichem své vystoupení Martin Kupka a spolu s dalším klasikem podotkl, že stvořit nový předpis je mnohem jednodušší než nějaký zrušit nebo zredukovat. To, že je nejvyšší čas na legislativní revoluci, opět doložil smutnou statistikou. Oproti roku 2011 se nám doba povolování staveb prodloužila na dvojnásobek. „Elektronizace stavebního povolování nemůže vypadat tak, že se překlopí to, co máme v papírové podobě do elektronické formy,“ uvedl Martin Kupka. 
 
Elektronizace bude obnášet vytvoření datových úložišť projektových dokumentací, všech rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů. Už během příštích měsíců by ale měli poslanci v rámci změn zákona o urychlení výstavby liniových staveb vytvořit legislativní oporu pro vznik Národního geoportálu. Ten by integroval digitální technické mapy pro celou republiku, ze kterých by všichni mohli získat detailní informace o území. 
 
„Některé obce už takové mapy mají, ale bojují s tím, aby měly aktuální data, proto tento legislativní krok projednáváme i se správci sítí,“ podotkl Kupka. Pokud se záměr podaří, projektantům by už relativně brzo mohl usnadnit práci. Věděli by, jaký okruh úřadů je nutné oslovit, což by šetřilo čas. „Zdůrazňuji časovost, jako starosta malé obce, který se poslední roky snažil dávat prostor kvalitní architektuře, vím, že ono časové hledisko je jedno z nejpodstatnějších. Jeden architekt mi říkal, že třeba pro Čínu je toto hledisko vůbec nejpodstatnější. Tam, co nevyroste do dvou let, nevyroste. Tak zle na tom nejsme, ale to časové hledisko je velmi důležité. Mým cílem je, aby se digitální mapa republiky začala realizovat už příští rok,“ dodal Kupka. 
 
Na příkladu z Washingtonu pak Martin Kupka ukázal, jak by se mohl změnit stavebníkům život, až se podaří elektronizaci dotáhnout do konce. Stavebník vloží do programu projektovou dokumentaci a ta se automaticky zobrazí úředníkům, kteří se k ní mají vyjádřit, všichni jsou přitom zastřešeni elektronicky. Jednotliví úřednici se postupně vyjadřují k záměru a zároveň všichni mohou sledovat vývoj dokumentace online. „Na konkrétním příkladu rekonstrukce vládní budovy jsem viděl, že první kolo připomínek zabralo 30 dnů. Žádost o stavební povolení byla podána na konci října, na konci února bylo vydáno stavební povolení. Ve Washingtonu přitom nechrání veřejný zájem méně než my, jen našli cestu, jak spolu úřady mohou lépe komunikovat,“ zakončil prezentaci Martin Kupka. 
 
Stabilně a přitom flexibilně
 
Třetí blok konference uzavřel Roman Koucký, vedoucí Kanceláře Metropolitního plánu IPR a autor Metropolitního plánu. V době (v roce 2023), kdy má nový územní plán vstoupit v platnost, by už měl dva roky fungovat nový stavební zákon (od roku 2021). Jak to nakonec všechno dopadne, nemůže dnes vědět nikdo, jisté ale je, že jedno bez druhého nebude stačit na to, aby se Praha citelně oklepala ze stavební paralýzy posledních let. 
 
Roman Koucký připomněl, že alespoň v něčem je Praha světový unikát. Téměř polovina města je chráněna památkovým zákonem a metropole má největší ochranné pásmo památkové rezervace na světě. „Pokud se shodneme na myšlence trvale udržitelného rozvoje, musíme přijmout i myšlenku Vídeňské deklarace, že se město musí dynamicky proměňovat. Pokud se podaří oživit okolí historických center, ta z toho zpětně profitují,“ podotkl Roman Koucký. 
 
Metropolitní plán je podle něho stabilní a zároveň flexibilní tak, aby byl schopen přizpůsobit se změnám a vyvíjejícím se potřebám společnosti. Na závěr nicméně vyjádřil obavu, aby se z něho v procesu projednávání a schvalování nestaly mrtvé Zlaté stránky a navázal tak na vystoupení ředitele IPR Ondřeje Boháče v prvním bloku summitu. Ten upozornil, že pokud nezměníme způsob myšlení, setrváme i v dnešní digitální éře v dobách žlutého papírového telefonního seznamu a skončíme na periferii Evropy.    
 
Novinky

Novinky

3D tisk z betonu poprvé na stavbě bytového domu v ČR

3D tisk z betonu poprvé na stavbě bytového domu v ČR, robot vytiskl místnost za dvě hodiny 3D tisk z betonu našel poprvé v ČR využití na běžné stavbě bytového domu. Během dvou hodin vytvořila robotická tiskárna přímo na staveništi kompletní místnost pro zázemí terasy bytového domu projektu Modřanský Cukrovar. Společnosti Skanska a ICE plánují využití technologie […]

Pokles cen nemovitostí

Na českém trhu nemovitostí došlo poprvé po více než deseti letech k výraznému poklesu nabídkových cen, jak ukazují nejnovější data Českého statistického úřadu (ČSÚ). V Praze se ceny nových bytů propadly více než během finanční krize před 14 lety. Ceny nových bytů V prvním letošním čtvrtletí se ceny nových bytů v Praze meziročně snížily o […]

Nájemní bydlení v roce 2023

Očekávané trendy v nájemním bydlení v roce 2023 v České republice. Přinášíme vám přehled očekávaných trendů v roce 2023, které vám pomohou ve vašem rozhodování s pořízením vlastního bydlení. V roce 2023 se očekává, že nájemní bydlení bude stále atraktivnější volbou pro mnoho lidí. Flexibilita, kterou pronájem nabízí, je jedním z hlavních faktorů, které tuto […]

V prodeji a ihned k nastěhování nízkoenergetické a pasivní rodinné domy projektu Domy Třebusice

Developerská společnost RED Development dokončila výstavbu první etapy projektu Domy Třebusice. Rodinné domy se vyznačují díky zvoleným moderním technologiím nejen nízkými provozními náklady a zdravým vnitřním prostředím, ale také výtečnou dopravní dostupností jak blízkého Kladna, tak i hlavního města, kam se automobilem dopravíte již za čtvrt hodiny. První etapu projektu tvoří šestice trojdomů, které se […]

Skanska vyhlašuje uměleckou soutěž pro veřejný prostor Modřanského cukrovaru

Skanska vyhlašuje uměleckou soutěž ART.cukrovar, která má za cíl vybrat díla pro pět lokalit veřejného prostranství v nově vznikající rezidenční čtvrti Modřanský cukrovar. Díla určená pro vybraná místa mají předem definovaný účel, který vychází z veřejné participace a jejich společným libretem jsou udržitelnost, komunita a historie. V hodnotitelské porotě zasednou výrazní čeští umělci – sochař Pavel Karous, […]

Skanska kupuje pozemek na okraji Prahy, chce postavit dostupné bydlení pro mladé rodiny

Skanska rozšiřuje své portfolio a kupuje další pražský pozemek v městské části Satalice. Jedná se o brownfield s celkovou rozlohou 18 662 m2, kde plánuje výstavbu cenově dostupnějšího bydlení pro mladé rodiny s dětmi. V docházkové vzdálenosti se nachází veškerá občanská vybavenost a pozemek má také velmi dobrou dopravní obslužnost. Cesta do centra Prahy trvá přibližně 20 minut. Skanska na […]

Upvest nabízí investorům unikátní příležitost participovat přímo na úvěrech Komerční banky

Společnost Upvest, člen skupiny KB, představuje ve spolupráci s Komerční bankou možnost investovat do Portfolia seniorních úvěrů KB I. Tento nový produkt je výsledkem dlouhodobé spolupráce Upvestu s Komerční bankou, která od minulého roku drží v Upvestu majoritní podíl ve výši 96 %. Aktuální investiční příležitost dává investorům unikátní šanci participovat přímo na projektovém dluhovém […]

Třetí etapa projektu Albatros Kbely je ve výstavbě, nabídne fotovoltaiku a investice přesáhne 450 milionů korun

V rámci výstavby třetí etapy pražského rezidenčního projektu Albatros Kbely došlo ke slavnostnímu poklepání základního kamene. Dva nové bytové domy budou dokončeny do konce příštího roku a investice přesáhne 450 milionů korun. Třetí etapa vyroste na 7,5 tisících m2 s 96 byty a důrazem na udržitelnost a kvalitní veřejný prostor pro mladé rodiny. Stejně jako předcházející etapy, […]

Přidat komentář