Rodí se přelomová dohoda, která by měla urychlit i výstavbu nového bydlení

Pod taktovkou pražského magistrátu se nyní, více než 30 let od sametové revoluce, rodí přelomová dohoda o spolupráci soukromého a veřejného sektoru. Pro další rozvoj Prahy je totiž nutné, aby byly jasně vymezeny role investorů, městských částí a magistrátu. Všichni developeři by měli podle jednotných pravidel přispívat do celopražského fondu veřejných investic. Současně s tím by ale magistrát a městské části měly zajišťovat a financovat potřebné školy a další občanskou vybavenost a veřejnou infrastrukturu, což bývá častým problémem při povolování projektů, zejména nového bydlení.

Pro každý připravovaný projekt by měla být uzavírána třístranná smlouva, která by jasně vymezovala závazky investorů, městských částí a magistrátu. Tím by se urychlil proces dostupnosti bydlení, podle kterého je Praha z okolních metropolí ta nejhorší. Za průměrný 70metrový byt zde totiž kupující zaplatí více než 14 ročních platů.

Pražský magistrát na koncepci spolupráce soukromého a veřejného sektoru již delší dobu intenzivně pracuje a nyní byl představen k diskuzi prvotní návrh „Metodiky kontribuce investorů do území“. Důležité je ale to, aby se jednalo o skutečné pojmenování úloh všech stran, tedy developerů, městských částí a magistrátu. Proto je pro všechny větší projekty potřeba uzavírat třístranné smlouvy, které by vymezovaly závazky všech stran, účel využití příspěvku a také rozdělení finančního příspěvku od investora mezi magistrát a příslušnou městskou část.

Cílem by měla být spolupráce při výstavbě potřebné veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti. Určitě nesmí jít jen o snahu vybírat peníze od investorů. To by totiž byla jen forma nepřijatelného sektorového zdanění. Stát z nové výstavby získává na daních mnoho desítek miliard korun ročně. A z vybraných daní by měla veřejná správa logicky zajišťovat infrastrukturu a občanskou vybavenost sloužící široké veřejnosti.

Infrastruktura a občanská vybavenost jsou úkolem veřejné správy 

Možné příspěvky developerů nemají pokrývat veškeré náklady na potřebné školy a další veřejnou vybavenost a infrastrukturu. Zajistit jejich financování je přeci úkolem veřejné správy. Proto všichni platíme tak vysoké daně. Hlavní úkoly soukromých investorů jsou dva – kvalitně stavět a platit státu daně. Jen v Praze inkasuje stát za každý nový byt na daních kolem jednoho milionu korun,“ zdůrazňuje šéf Central Group a člen Sdružení pro architekturu a rozvoj Dušan Kunovský.

Platby developerů do fondu veřejných investic by podle něj měly být chápány jen jako jejich dobrovolný příspěvek samosprávám pro potřeby rozvíjené lokality a pro hledání společenského konsensu o potřebě nové výstavby. Čím bude systém jednodušší, tím lépe. Central Group dlouhodobě navrhuje, aby se výše příspěvku odvíjela od hrubé podlažní plochy připravovaného projektu. Nesmí jít ale o nereálné částky, které by jen zhoršovaly situaci na trhu bydlení a zdražovaly tolik potřebné nové byty pro koncové kupující.

„Příspěvky investorů do fondu jsou cestou, jak přinést dodatečný benefit především do místa, kde nová výstavba probíhá. Je třeba být realista – pokud požadavky na příspěvky investorů budou přehnané, povedou jen k dalšímu zdražení pro finální kupující. Už teď je u nás bydlení nejméně dostupné ze všech okolních zemí. V situaci dlouhodobého převisu poptávky nad nabídkou, kterou nezměnil ani COVID-19, je podpora nové výstavby přínosným krokem,“ říká partner KPMG a člen Sdružení pro architekturu a rozvoj Pavel Kliment.
Příspěvek investorů do fondu by měl být 50 tisíc korun za byt

„Již dlouhodobě navrhujeme, že by příspěvek investorů do fondu činil 500 korun za metr čtvereční hrubé podlažní plochy (HPP). To u průměrně velkého pražského bytu odpovídá zhruba 50 tisícům korun. A to by při zhruba 5600 nových bytech prodaných v minulém roce přineslo Praze kolem 280 milionů korun. A to jen z nových bytů a jen v Praze,“ dodává Kunovský.

Při jednání vedení magistrátu se zástupci investorů byl vysloven požadavek města odlišit ve výši příspěvku ty projekty, které vznikají v souladu s platným územním plánem a pak ty projekty, pro které je potřeba změna územního plánu a kde vzniká více podlažních ploch. Po řadě analýz a jednání je nyní většina velkých pražských developerů v reakci na tento požadavek vedení magistrátu připravena platit do fondu veřejných investic za tyto podlažní plochy navíc částku trojnásobnou – tedy 1.500 korun za m² HPP. Výnosy pro Prahu se tím podstatně zvýší.

Místo finanční částky by mohl být příspěvek po vzájemné dohodě plně nebo částečně vyrovnán věcným plněním, například převodem části pozemků do vlastnictví města nebo městské části, zřízením veřejného parku nebo třeba výstavbou mateřské školky u velkých projektů. Požadavek na vyšší příspěvky než 500-1500 korun za m² HPP by už ale nebyl adekvátní a v případě bytů by jednoznačně vedl ke zvýšení cen.

Finanční prostředky do fondu by měly být splatné po nabytí právní moci stavebního povolení pro konkrétní projekt. Fond veřejných investic by měl spravovat magistrát a třístranné smlouvy, které by se pro každý projekt uzavíraly, by vždy jasně řešily konkrétní využití prostředků a také poměrové rozdělení příspěvku mezi magistrát a příslušnou městskou část.

Celoměstskou koncepci by měl vytvořit a prosadit magistrát

 Některé pražské městské části přišly v srpnu s vlastní iniciativou „Zásad pro jednání městských částí s developery“. Ty navrhují neadekvátní příspěvky 1500 korun za m² HPP tam, kde nedochází ke změně územního plánu a 2000 korun za m² HPP tam, kde se územní plán mění. Tyto příspěvky ve výši zhruba 150-200 tisíc korun za průměrný pražský byt by ale ceny nového bydlení jednoznačně zvýšily a v cenících developerů by se projevily jako samostatná položka – poplatek městské části. Navíc v těchto navrhovaných zásadách chybí potřeba třístranných smluv se zapojením magistrátu a vymezení závazků všech stran. Proto je potřebné, aby celoměstskou koncepci spolupráce soukromého a veřejného sektoru vytvořil a prosadil magistrát.
 

Novinky

Novinky

3D tisk z betonu poprvé na stavbě bytového domu v ČR

3D tisk z betonu poprvé na stavbě bytového domu v ČR, robot vytiskl místnost za dvě hodiny 3D tisk z betonu našel poprvé v ČR využití na běžné stavbě bytového domu. Během dvou hodin vytvořila robotická tiskárna přímo na staveništi kompletní místnost pro zázemí terasy bytového domu projektu Modřanský Cukrovar. Společnosti Skanska a ICE plánují využití technologie […]

Pokles cen nemovitostí

Na českém trhu nemovitostí došlo poprvé po více než deseti letech k výraznému poklesu nabídkových cen, jak ukazují nejnovější data Českého statistického úřadu (ČSÚ). V Praze se ceny nových bytů propadly více než během finanční krize před 14 lety. Ceny nových bytů V prvním letošním čtvrtletí se ceny nových bytů v Praze meziročně snížily o […]

Nájemní bydlení v roce 2023

Očekávané trendy v nájemním bydlení v roce 2023 v České republice. Přinášíme vám přehled očekávaných trendů v roce 2023, které vám pomohou ve vašem rozhodování s pořízením vlastního bydlení. V roce 2023 se očekává, že nájemní bydlení bude stále atraktivnější volbou pro mnoho lidí. Flexibilita, kterou pronájem nabízí, je jedním z hlavních faktorů, které tuto […]

V prodeji a ihned k nastěhování nízkoenergetické a pasivní rodinné domy projektu Domy Třebusice

Developerská společnost RED Development dokončila výstavbu první etapy projektu Domy Třebusice. Rodinné domy se vyznačují díky zvoleným moderním technologiím nejen nízkými provozními náklady a zdravým vnitřním prostředím, ale také výtečnou dopravní dostupností jak blízkého Kladna, tak i hlavního města, kam se automobilem dopravíte již za čtvrt hodiny. První etapu projektu tvoří šestice trojdomů, které se […]

Skanska vyhlašuje uměleckou soutěž pro veřejný prostor Modřanského cukrovaru

Skanska vyhlašuje uměleckou soutěž ART.cukrovar, která má za cíl vybrat díla pro pět lokalit veřejného prostranství v nově vznikající rezidenční čtvrti Modřanský cukrovar. Díla určená pro vybraná místa mají předem definovaný účel, který vychází z veřejné participace a jejich společným libretem jsou udržitelnost, komunita a historie. V hodnotitelské porotě zasednou výrazní čeští umělci – sochař Pavel Karous, […]

Skanska kupuje pozemek na okraji Prahy, chce postavit dostupné bydlení pro mladé rodiny

Skanska rozšiřuje své portfolio a kupuje další pražský pozemek v městské části Satalice. Jedná se o brownfield s celkovou rozlohou 18 662 m2, kde plánuje výstavbu cenově dostupnějšího bydlení pro mladé rodiny s dětmi. V docházkové vzdálenosti se nachází veškerá občanská vybavenost a pozemek má také velmi dobrou dopravní obslužnost. Cesta do centra Prahy trvá přibližně 20 minut. Skanska na […]

Upvest nabízí investorům unikátní příležitost participovat přímo na úvěrech Komerční banky

Společnost Upvest, člen skupiny KB, představuje ve spolupráci s Komerční bankou možnost investovat do Portfolia seniorních úvěrů KB I. Tento nový produkt je výsledkem dlouhodobé spolupráce Upvestu s Komerční bankou, která od minulého roku drží v Upvestu majoritní podíl ve výši 96 %. Aktuální investiční příležitost dává investorům unikátní šanci participovat přímo na projektovém dluhovém […]

Třetí etapa projektu Albatros Kbely je ve výstavbě, nabídne fotovoltaiku a investice přesáhne 450 milionů korun

V rámci výstavby třetí etapy pražského rezidenčního projektu Albatros Kbely došlo ke slavnostnímu poklepání základního kamene. Dva nové bytové domy budou dokončeny do konce příštího roku a investice přesáhne 450 milionů korun. Třetí etapa vyroste na 7,5 tisících m2 s 96 byty a důrazem na udržitelnost a kvalitní veřejný prostor pro mladé rodiny. Stejně jako předcházející etapy, […]

Přidat komentář