Upvest nabízí investorům unikátní příležitost participovat přímo na úvěrech Komerční banky

Společnost Upvest, člen skupiny KB, představuje ve spolupráci s Komerční bankou možnost investovat do Portfolia seniorních úvěrů KB I. Tento nový produkt je výsledkem dlouhodobé spolupráce Upvestu s Komerční bankou, která od minulého roku drží v Upvestu majoritní podíl ve výši 96 %. Aktuální investiční příležitost dává investorům unikátní šanci participovat přímo na projektovém dluhovém financování nastrukturovaném a spravovaném bankou se silným zajištěním a rizikovým profilem, který banka u svých úvěrů vyžaduje. V tomto pilotním projektu Upvest nabízí investorům možnost participace na dvou seniorních úvěrech pro financování výnosových nemovitostí z retailového segmentu v provozní fázi s investičním cílem 100 mil. Kč. Komerční banka v úvěrech stále udržuje expozici ve výši minimálně 10 % z poskytnuté jistiny úvěrů.

Upvest zahájil rok 2023 na své platformě novinkou – ve spolupráci s Komerční bankou nově nabízí možnost investovat do portfolia úvěrů nastrukturovaných a spravovaných bankou, čímž dále rozšiřuje svou nabídku produktů, jež dosud sestávaly z investic do úvěrů Upvest a přímých podílových investic. Společnost tímto navazuje na akvizici Komerční bankou, která proběhla v loňském roce, a pokračuje tak ve vzájemné úzké spolupráci.

V nabízeném produktu, Portfoliu seniorních úvěrů KB I, mohou investoři efektivně investovat do dvou seniorních úvěrů Komerční banky poskytnutých v letech 2019 a 2020 pro financování provozní fáze výnosových nemovitostí z retailového segmentu. Jedná se o úvěry, u kterých probíhá splácení jistiny a úroků řádně a včas a nedošlo k žádnému významnému porušení úvěrové smlouvy. Výplata výnosů investorovi probíhá ze splátek jistiny a úroků, které úvěrovaní hradí Komerční bance. U jednoho z úvěrů jsou tyto splátky měsíční a u druhého kvartální. Celý fundraising je rozdělen do 3 tranších. První tranše má maximální investiční cíl ve výši 40 mil. Kč, přičemž celkový investiční cíl, v součtu všech tranší, je ve výši 100 mil. Kč. Výnos z participace je exponován z 50 % na sazbu 1M PRIBOR + 0,5 % p.a. a z 50 % na 3M PRIBOR + 0,5 % p.a. Očekávaný výnos z participace na Portfoliu seniorních úvěrů KB I při aktuálních sazbách PRIBOR tedy činí 8,03 % p.a. (počítáno jako vnitřní výnosové procento dané investice). Konečná splatnost participace je 30 měsíců. Oba úvěry jsou zajištěny v rámci standardního bankovního rozsahu, jako je zástavní právo k nemovitostem první v pořadí, zástavní právo k obchodnímu podílu první v pořadí, vinkulací pojistného plnění apod.

Tímto produktem bychom chtěli cílit na konzervativnější část investorů, které osloví skutečnost, že nabízené dluhové financování prošlo robustním schvalovacím procesem banky a vážou se k němu standardní zajišťovací mechanismy spojené s bankovním seniorním financováním. Také je nutné dodat, že banka si vždy zanechává alespoň 10% expozici na jistině úvěru a zůstává tak její silná motivace tyto úvěrové vztahy důsledně řídit ve prospěch svůj i prospěch participujících investorů. Možnost zhodnocovat své peníze pod stejným úvěrovým vztahem, kterým své prostředky poskytuje banka, je podle nás na trhu unikátní. říká Petr Volný, spoluzakladatel Upvestu.

Jednotlivé nemovitosti se nachází v Jihomoravském a Středočeském kraji. Obě jsou v tuto chvíli ze 100 % obsazeny, a to silnými klíčovými nájemci z dlouho fungujících a známých obchodních řetězců. Upvest touto příležitostí navazuje na loňský rok, kdy se zaměřil převážně právě na investice do retailových projektů. Ty v roce 2022 tvořily 39 % z celkového poskytnutého objemu financování. V rámci tohoto segmentu se pak společnost soustředila především na objekty koncipované pro každodenní nákupy. Nemovitosti tohoto segmentu se vyznačují vysokou obsazeností a tedy i schopností generovat stabilní peněžní toky z pronájmu.

O společnosti Upvest

Upvest je česká investiční platforma pro přímé investice soukromého kapitálu do realitních projektů a investorům nabízí dluhové i podílové investice. Specializuje se na investice do dluhového financování konkrétních projektů ze sektoru real estate formou podílu na úvěrové smlouvě – Real Estate Private Debt. Poskytuje tak individuální řešení pro developery poptávající externí zdroje financování a příležitost rozšíření investičního portfolia pro investory. Všechny projekty zařazené na online investiční platformu upvest.cz prochází důkladnými předinvestičními prověrkami. Platforma byla založena před šesti lety a od té doby si investoři mohou doplnit své investiční portfolio o přímé investice ze sektoru real estate a developerům je její pomocí umožněno zabezpečit dodatečné finanční zdroje pro realizaci investičních projektů. Společnost Upvest se od svého založení podílela na více než 36 projektech, a to zejména z pozice juniorního věřitele a poskytla financování v celkovém objemu přes 1,7 miliardy korun.

Novinky

Novinky

3D tisk z betonu poprvé na stavbě bytového domu v ČR

3D tisk z betonu poprvé na stavbě bytového domu v ČR, robot vytiskl místnost za dvě hodiny 3D tisk z betonu našel poprvé v ČR využití na běžné stavbě bytového domu. Během dvou hodin vytvořila robotická tiskárna přímo na staveništi kompletní místnost pro zázemí terasy bytového domu projektu Modřanský Cukrovar. Společnosti Skanska a ICE plánují využití technologie […]

Pokles cen nemovitostí

Na českém trhu nemovitostí došlo poprvé po více než deseti letech k výraznému poklesu nabídkových cen, jak ukazují nejnovější data Českého statistického úřadu (ČSÚ). V Praze se ceny nových bytů propadly více než během finanční krize před 14 lety. Ceny nových bytů V prvním letošním čtvrtletí se ceny nových bytů v Praze meziročně snížily o […]

Nájemní bydlení v roce 2023

Očekávané trendy v nájemním bydlení v roce 2023 v České republice. Přinášíme vám přehled očekávaných trendů v roce 2023, které vám pomohou ve vašem rozhodování s pořízením vlastního bydlení. V roce 2023 se očekává, že nájemní bydlení bude stále atraktivnější volbou pro mnoho lidí. Flexibilita, kterou pronájem nabízí, je jedním z hlavních faktorů, které tuto […]

V prodeji a ihned k nastěhování nízkoenergetické a pasivní rodinné domy projektu Domy Třebusice

Developerská společnost RED Development dokončila výstavbu první etapy projektu Domy Třebusice. Rodinné domy se vyznačují díky zvoleným moderním technologiím nejen nízkými provozními náklady a zdravým vnitřním prostředím, ale také výtečnou dopravní dostupností jak blízkého Kladna, tak i hlavního města, kam se automobilem dopravíte již za čtvrt hodiny. První etapu projektu tvoří šestice trojdomů, které se […]

Skanska vyhlašuje uměleckou soutěž pro veřejný prostor Modřanského cukrovaru

Skanska vyhlašuje uměleckou soutěž ART.cukrovar, která má za cíl vybrat díla pro pět lokalit veřejného prostranství v nově vznikající rezidenční čtvrti Modřanský cukrovar. Díla určená pro vybraná místa mají předem definovaný účel, který vychází z veřejné participace a jejich společným libretem jsou udržitelnost, komunita a historie. V hodnotitelské porotě zasednou výrazní čeští umělci – sochař Pavel Karous, […]

Skanska kupuje pozemek na okraji Prahy, chce postavit dostupné bydlení pro mladé rodiny

Skanska rozšiřuje své portfolio a kupuje další pražský pozemek v městské části Satalice. Jedná se o brownfield s celkovou rozlohou 18 662 m2, kde plánuje výstavbu cenově dostupnějšího bydlení pro mladé rodiny s dětmi. V docházkové vzdálenosti se nachází veškerá občanská vybavenost a pozemek má také velmi dobrou dopravní obslužnost. Cesta do centra Prahy trvá přibližně 20 minut. Skanska na […]

Třetí etapa projektu Albatros Kbely je ve výstavbě, nabídne fotovoltaiku a investice přesáhne 450 milionů korun

V rámci výstavby třetí etapy pražského rezidenčního projektu Albatros Kbely došlo ke slavnostnímu poklepání základního kamene. Dva nové bytové domy budou dokončeny do konce příštího roku a investice přesáhne 450 milionů korun. Třetí etapa vyroste na 7,5 tisících m2 s 96 byty a důrazem na udržitelnost a kvalitní veřejný prostor pro mladé rodiny. Stejně jako předcházející etapy, […]

Snížení cen nových bytů nelze očekávat, zájemci o nové bydlení koupi odkládají

Trh s novými byty zakončil rok 2022 na očekávané úrovni. Nabídkové i prodejní ceny ve 4Q 2022 stále mírně rostly, meziročně o téměř 10 %, mezikvartálně šlo o stagnaci, resp. minimální nárůst. Kvůli výraznému zdražení klíčových vstupů nelze očekávat plošné snížení cen ani v letošním roce. V posledních třech měsících loňského roku se v Praze […]

Přidat komentář