Závěry a názory z jarního summitu architektury a rozvoje

Tristní stav praktického kolapsu výstavby nových bytů v Praze, ale i Brně, šroubuje ceny bytů a nájmů do výše, kterou si nikdo neuměl před pár lety nikdo představit. Kdy to všechno skončí? Zatím nikdo neví. Faktem ale je, že neudržitelnost současného stavu se snaží aktivně řešit odborníci a developeři z nedávno založeného Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) ve spolupráci s příslušnými státními orgány a politiky. 
 
Na jarním Summitu architektury a rozvoje, který se konal 28. 3. 2019 v pražském Obecním domě, projednávali klíčoví představitelé veřejné i soukromé sféry a přední architekti hlavní záležitosti stavebního rozvoje a dalšího směřování architektury. A toto jsou závěry ohledně hlavních témat, které by mohly zajímat každého, kdo se zajímá o změny, které by v dohledné době mohly přijít:
 
1. Připravovaná rekodifikace stavebního práva a fikce souhlasu jsou nutné kroky správným směrem – na dílčí záležitosti mohou být mezi odborníky různé názory, o nutnosti komplexní rekodifikace ale panuje v rámci odborné veřejnosti téměř univerzální shoda
 
Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) rekodifikaci připravovanou Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) plně podporuje, stejně jako například Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) a Česká komora architektů (ČKA). Pro úspěšné pokračování a dokončení ambiciózního záměru rekodifikace je ale nezbytné získat výrazně širší důvěru a podporu veřejnosti, a to jak odborné, tak i laické. Tato důvěra stojí na informovanosti všech stran a transparentnosti změn zákonů.
 
2. Klíčová je digitalizace schvalovacího procesu a je třeba ji zavést co nejdříve
 
Připravovaný revoluční zákon o právu občana na digitální službu zajistí všem právo na digitální služby státu, včetně digitalizovaného schvalovacího procesu. Vláda má určit katalog služeb a do čtyř let je převést do digitální podoby. U stavebního procesu však elektronizace nesmí znamenat jen to, že všechny složité dokumenty, které dnes máme v papírové podobě, jen překlopíme do elektronické formy.
 
3. Pro zavedení digitalizace a pro zrychlení schvalování je nutné, aby MMR vyhláškou co nejdříve zjednodušilo požadavky na projektovou dokumentaci pro schvalovací proces
 
Dnes je nutné v rámci procesu předkládat rozsáhlou dokumentaci v detailu, který odpovídá v podstatě realizačnímu projektu. S technickými detaily, které obsahuje, nicméně v naprosté většině případů stavební úřady a další instituce vůbec nepracují. Takový rozsah dokumentace je v zahraničí zcela neobvyklý. Detailní projektová dokumentace by měla být až pro vlastní realizaci stavby a následnou kolaudaci.
 
4. Pro rozjezd nové výstavby v Praze je nutné zřídit Centrální stavební úřad a urychlit změny územního plánu zejména na brownfieldech
 
Neschopnost vedení Prahy shodnout se na Centrálním stavebním úřadu pro velké stavby je zásadním problémem. Jistá forma centralizace pro prosazení celoměstské koncepce je totiž nezbytná. Centrální úřad by měl rozhodovat o speciálních a velkých stavbách a může vzniknout jednoduchou změnou statutu hlavního města. Kromě rozhodování o stavbách, které svou velikostí nebo významem přesahují hranice městských částí, by mohl také metodicky vést 22 stávajících stavebních úřadů, což by napomohlo jednotnosti a předvídatelnosti rozhodování. V Praze také není možné se upínat až ke schválení připravovaného Metropolitního plánu. Do jeho platnosti je klíčové provádět potřebné úpravy stávajícího územního plánu, kde by změny řešící problémy dopravy a dostupnosti bydlení pro konkrétní připravené projekty měly mít jasnou prioritu.
 
5. Praha by se mimo své historické centrum neměla bát moderní architektury a dále od centra ve vhodných lokalitách by mohly vznikat i vyšší stavby
 
Unikátní moderní stavby v Praze zoufale chybějí. Město přece nemůže žít jen ze své minulosti. Je k zamyšlení, proč v této době nemáme ambice po sobě zanechat budoucím generacím unikátní současné stavby. A proč by dále od historického centra nemohly vznikat i vyšší moderní budovy, což by pomohlo vytváření multicentrického města? Nová koncertní budova v Praze by mohla být obrovskou příležitostí přivést do Prahy špičky světové architektury. Místo na břehu Vltavy přímo u stanice metra Vltavská má potenciál a bylo vybráno s velkým rozmyslem. Stavba významné kulturní stavby právě na tomto místě by mohla představovat novodobou obdobu Národního divadla.
 
6. Pro soudobou architekturu je klíčové řešení veřejného prostoru a zeleň
 
Trendem v soudobé architektuře je především příroda, zeleň okolo staveb a prorůstající nejrůznějšími způsoby do budov. Podstatné je hlavně řešení veřejného prostoru a jeho kvalita. Na tom se shodují jak domácí, tak zahraniční architekti. Někteří však upozorňují na to, že zde je zásadní ekonomické hledisko, kdy údržbové náklady rozsáhlejší zeleně integrované do staveb jsou velmi vysoké
 
Uvedené cíle však není jednoduché realizovat. A proto Summit i konstatuje:
 
Co se povedlo, co nepovedlo a co je potřeba udělat?
 
Česko je zcela paralyzováno byrokracií, v mezinárodním srovnání se propadá stále níže a nedaří se povolovat ani veřejně prospěšné stavby
 
Jediným východiskem z legislativní pasti je celková a progresivní rekodifikace stavebního práva a digitalizace povolování
 
Cílem nového stavebního zákona je zjednodušení a zrychlení schvalování, větší předvídatelnost rozhodnutí a omezení byrokracie
 
Nutná komplexní rekodifikace musí přinést změnu desítek provázaných zákonů a je třeba k ní přistupovat jako k celku, jen tak může platit již za dva roky
 
Velmi přínosné jsou novely o společném řízení a fikci souhlasu, ale od ministerstva zatím chybí vyhláška zjednodušující dokumentaci pro povolování
 
Nové vedení Prahy se vyjadřuje zatím prorozvojově, ale na konkrétní kroky k lepšímu metropole stále čeká a byla by škoda promarnit další čtyři volební roky
 
Zásadním problémem vedení Prahy je neschopnost se domluvit na zřízení centrálního stavebního úřadu, který by řešil celoměstsky významné stavby
 
V Praze je absolutně nezbytné provádět změny územního plánu zejména na brownfieldech a ty, které řeší problémy dopravy a dostupnosti bydlení by měly mít jednoznačnou prioritu
 
Připravované plány vedení Prahy pro novou bytovou politiku a zřízení městské investorské organizace se nesmí stát „černou dírou“ na veřejné peníze
 
Architektonická soutěž na moderní koncertní budovu je pro Prahu obrovskou příležitostí přivést do metropole skutečné špičky světové architektury
 
Kvalitní architektura a transparentní prezentace připravovaných projektů mohou zásadně pomoci pozitivnímu vnímání potřeby stavebního rozvoje
 
Stavební rozvoj je také ve velkém ekonomickém zájmu země, například za každý prodaný byt v Praze stát získává na daních kolem 1 milionu korun
 
Více informací najdou zájemci na www.arch-rozvoj.cz
Novinky

Novinky

3D tisk z betonu poprvé na stavbě bytového domu v ČR

3D tisk z betonu poprvé na stavbě bytového domu v ČR, robot vytiskl místnost za dvě hodiny 3D tisk z betonu našel poprvé v ČR využití na běžné stavbě bytového domu. Během dvou hodin vytvořila robotická tiskárna přímo na staveništi kompletní místnost pro zázemí terasy bytového domu projektu Modřanský Cukrovar. Společnosti Skanska a ICE plánují využití technologie […]

Pokles cen nemovitostí

Na českém trhu nemovitostí došlo poprvé po více než deseti letech k výraznému poklesu nabídkových cen, jak ukazují nejnovější data Českého statistického úřadu (ČSÚ). V Praze se ceny nových bytů propadly více než během finanční krize před 14 lety. Ceny nových bytů V prvním letošním čtvrtletí se ceny nových bytů v Praze meziročně snížily o […]

Nájemní bydlení v roce 2023

Očekávané trendy v nájemním bydlení v roce 2023 v České republice. Přinášíme vám přehled očekávaných trendů v roce 2023, které vám pomohou ve vašem rozhodování s pořízením vlastního bydlení. V roce 2023 se očekává, že nájemní bydlení bude stále atraktivnější volbou pro mnoho lidí. Flexibilita, kterou pronájem nabízí, je jedním z hlavních faktorů, které tuto […]

V prodeji a ihned k nastěhování nízkoenergetické a pasivní rodinné domy projektu Domy Třebusice

Developerská společnost RED Development dokončila výstavbu první etapy projektu Domy Třebusice. Rodinné domy se vyznačují díky zvoleným moderním technologiím nejen nízkými provozními náklady a zdravým vnitřním prostředím, ale také výtečnou dopravní dostupností jak blízkého Kladna, tak i hlavního města, kam se automobilem dopravíte již za čtvrt hodiny. První etapu projektu tvoří šestice trojdomů, které se […]

Skanska vyhlašuje uměleckou soutěž pro veřejný prostor Modřanského cukrovaru

Skanska vyhlašuje uměleckou soutěž ART.cukrovar, která má za cíl vybrat díla pro pět lokalit veřejného prostranství v nově vznikající rezidenční čtvrti Modřanský cukrovar. Díla určená pro vybraná místa mají předem definovaný účel, který vychází z veřejné participace a jejich společným libretem jsou udržitelnost, komunita a historie. V hodnotitelské porotě zasednou výrazní čeští umělci – sochař Pavel Karous, […]

Skanska kupuje pozemek na okraji Prahy, chce postavit dostupné bydlení pro mladé rodiny

Skanska rozšiřuje své portfolio a kupuje další pražský pozemek v městské části Satalice. Jedná se o brownfield s celkovou rozlohou 18 662 m2, kde plánuje výstavbu cenově dostupnějšího bydlení pro mladé rodiny s dětmi. V docházkové vzdálenosti se nachází veškerá občanská vybavenost a pozemek má také velmi dobrou dopravní obslužnost. Cesta do centra Prahy trvá přibližně 20 minut. Skanska na […]

Upvest nabízí investorům unikátní příležitost participovat přímo na úvěrech Komerční banky

Společnost Upvest, člen skupiny KB, představuje ve spolupráci s Komerční bankou možnost investovat do Portfolia seniorních úvěrů KB I. Tento nový produkt je výsledkem dlouhodobé spolupráce Upvestu s Komerční bankou, která od minulého roku drží v Upvestu majoritní podíl ve výši 96 %. Aktuální investiční příležitost dává investorům unikátní šanci participovat přímo na projektovém dluhovém […]

Třetí etapa projektu Albatros Kbely je ve výstavbě, nabídne fotovoltaiku a investice přesáhne 450 milionů korun

V rámci výstavby třetí etapy pražského rezidenčního projektu Albatros Kbely došlo ke slavnostnímu poklepání základního kamene. Dva nové bytové domy budou dokončeny do konce příštího roku a investice přesáhne 450 milionů korun. Třetí etapa vyroste na 7,5 tisících m2 s 96 byty a důrazem na udržitelnost a kvalitní veřejný prostor pro mladé rodiny. Stejně jako předcházející etapy, […]

Přidat komentář